Program i zajęcia

Program i zajęcia

Zajęcia w ramach podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN odbywają się codziennie i są prowadzone przez wychowawców w oparciu o plany pracy, przygotowane na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Praca z dziećmi realizowana jest we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

mother-and-son-crafting-together-at-home-LTK34BD.jpg
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg

Zajęcia prowadzone w ramach czesnego:

- język angielski
- rytmika
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia teatralno - muzyczne
- zajęcia rozwojowe wspomagające wyobraźnie, spostrzegawczość i kształtowanie mowy
- sensoplastyka
- zajęcia rozwijające małą motorykę
- stałe wsparcie psychologa
- zajęcia grupowe o tematyce społecznej z psychologiem
- kodowanie
- logarytmika
- warsztaty plastyczne
- Groszki w ogrodzie - warsztaty obcowania z naturą
- Groszki w kuchni – warsztaty z pieczenia

Dodatkowo:

- badania przesiewowe z logopedą
- warsztaty edukacyjne dla Rodziców
- dostęp dla Rodzica do aplikacji internetowej przedszkola

Opcje dodatkowo płatne:

- zajęcia indywidualne z logopedą na terenie przedszkola
- wycieczki: teatr, opera, zoo, agroturystyka, itp.
- ubezpieczenie NNW dziecka